SQL Server administration and T-SQL development, Web Programming with ASP.NET, HTML5 and Javascript, Windows Phone 8 app development, SAP Smartforms and ABAP Programming, Windows 7, Visual Studio and MS Office software
Project Management and Microsoft Project 2010, ERP, CRM Tutorials and Articles, PSP Tools


Project Management and Microsoft Project 2010, ERP and CRM Articles, PSP Tools


Microsoft Project 2010 Team Planner
The Team Planner is a new project tool which is introduced to project managers with the new Microsoft Project 2010 version. Team planner enables project managers to manage team members, their tasks and assign tasks from one team member to another.

Add Column to Gantt Chart in Microsoft Project 2010
Microsoft Project 2010 enables project managers to customize the Gantt Chart view by adding a new column and specifying the properties of the added column.

Copy and Email Timeline in Microsoft Project 2010
Project timeline is one of the many Microsoft Project 2010 features introduced to project managers. MS Project 2010 enables copy timeline created in the project to email timeline to others, or copy project timeline for displaying in a MS Office PowerPoint presentation.

PSP Personal Software Process Tools
Personal Software Process

6-SIGMA Glossar
6-SIGMA Glossar; DMAIC, Black Belt, Green Belt, Yellow Belt, Scrum
Proje Yönetimi Ahmet Paçacı
Bilişim Teknolojileri Projelerinde Proje Yönetimi
Bilişim Teknolojileri projelerinin başarılı olması için en önemli faktörlerden birinin projenin iyi yönetilmesi olduğu yadsınamaz bir gerçek, fakat nasıl yönetmeli? Konuya başlamadan önce bazı tanımları bilmekte fayda vardır.

ERP Ahmet Paçacı
ERP Hakkında
Büyüme ve gelişme çabaları sonucu giderek karmaşıklaşan bilgi akışlarının yönetilmesinin güçleşmesi, rekabetin zorlaması, teknolojinin giderek sınırlarına dayanması gibi olgular, iş dünyasını zorunlu olarak farklı çözüm arayışlarına yöneltmiştir. Teknoloji boyutundaki otomasyon çalışmalarının üretim tezgahlarından taşarak, masa üstü ofis otomasyonuna kadar her alana girmesi, yönetim boyutunda ise yeni stratejiler, kalite ve verimlilik çalışmalarının giderek yoğunlaşması bu çözüm arayışlarına örnek olarak verilebilir.

Proje Yönetimi Ahmet Paçacı
Proje Yönetimi Metodolojisi Nedir?
Proje Yönetimi Metodolojisinin amacı, IT projelerinin standart bir metod ve yöntemle, disiplinli, iyi yönetilen, ürünlerin yada sonuçların kaliteli teslimini güvence altına alarak belirli bir bütçe ve zaman kısıtı altında gerçekleştirilmesidir. Proje Yönetimi içerdiği değişkenlerin fazlalığından tek ve standart bir yol olarak çözüm sunmamaktadır. Her organizasyon kendi bünyesinde oluşturduğu metodolojiyi proje bazında tekrar değerlendirmeli ve daha sonra çalışmalara bağlamalıdır.PMP


Copyright © 2004 - 2021 Eralper YILMAZ. All rights reserved.