SQL Server administration and T-SQL development, Web Programming with ASP.NET, HTML5 and Javascript, Windows Phone 8 app development, SAP Smartforms and ABAP Programming, Windows 7, Visual Studio and MS Office software
Training and certification exam preparation resources for IT Professionals on SQL Server, Visual Studio, Databases, AWS, SAP HANA and ABAP


Microsoft Certification Training Centers in Turkey

Microsoft Certified Partners for Learning Solutions (CPLS)

Microsoft Yetkili Eğitim ��z�mleri İş Ortakları (CPLS), bilişim sekt�r�nde emek sarfedenlere kaliteli eğitim ve servis vermek �zere Microsoft tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlardır.

Bu kurumlarda, Microsoft sertifikalı eğitmenler (MCT) tarafından, Microsoft'un belirlediği eğitim programları �er�evesinde eğitimler verilir.

Aşağıdaki Microsoft sertifikasyon programlarındaki eğitimlerinizi CPLS (Microsoft Certified Partner for Learning Solutions) �nvanına sahip listedeki kurumlardan alabilirsiniz.

 1 - Microsoft Certified Professional (MCP)

 2 - Microsoft Certified Application Developer (MCAD)

 3 - Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)

 4 - Microsoft Certified Database Administrator (MCDBA)

 5 - Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA)

 6 - Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE)

Microsoft Certifications konusu ile ilgili olarak daha geniş ve en yeni bilgilere Microsoft Learning adresinden ulaşabilirsiniz.

Eğitim merkezleri ile ilgili d�ş�ncelerinizi ve deneyimlerinizi paylaşmak isterseniz veya site �yeleri tarafından bu kurumlar hakkında d�ş�ncelerini paylaşanların yazdıklarını okumak i�in Eğitim Merkezleri ismindeki formumuza katılın.

Eğitim Merkezleri
Bilge Adam İstanbul (212) 272 76 00
Bilgin� İstanbul (212) 282 77 00
Infopark Ankara (312) 265 01 30
Ko� Sistem İstanbul 444 0 262
Netron İstanbul (216) 327 98 88
SmartPRO İstanbul (216) 550 14 22
AkademiNet Bursa (224) 225 52 82


Certification

Exchange Server Certification
Visual Studio Certification
SQL Server Developer Certification
SQL Server Certification
SQL Server 2008 Certification
SQL Server 2012 Certification

70-178 MS Project 2010
70-178 Exam Review
70-680 Windows 7
70-446 Business Intelligence
70-445 Business Intelligence
70-433 SQL Server 2008
70-480 HTML5 Exam


Copyright © 2004 - 2021 Eralper YILMAZ. All rights reserved.