SQL Server administration and T-SQL development, Web Programming with ASP.NET, HTML5 and Javascript, Windows Phone 8 app development, SAP Smartforms and ABAP Programming, Windows 7, Visual Studio and MS Office software
ASP.NET, VB.NET, Microsoft .NET Framework, Microsoft Visual Studio, Windows Forms, Controls and more Tutorials and Articles for Programmers


Microsoft MapPoint Articles


MapPoint Web Service 3.5
Microsoft MapPoint Web Service Version 3.5 ile Harita Üzerinde Adres Görüntüleme
Microsoft MapPoint Web Service kullanarak harita üzerinde uygulamalar geliştirebilirsiniz. Bu makalede MapPoint ile uygulama geliştirmeye giriş olarak harita üzerinde bir nokta görüntülemek üzerinde duracağız. MapPoint Web Service hizmetlerinden faydalanabilmek için belirli bir ücret ödemek zorundasınız. Ancak https://mappoint-css.partners.extranet.microsoft.com/MwsSignup/Eval.aspx adresinden dolduracağınız form ile başvuruda bulunarak 45 günlük MapPoint Web Service Developer Account adı altında geçici bir account'a sahip olabilir ve bu account yardımı ile development süreniz boyunca MapPoint Web Service hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.


Visual Studio


Copyright © 2004 - 2021 Eralper YILMAZ. All rights reserved.