SQL Server administration and T-SQL development, Web Programming with ASP.NET, HTML5 and Javascript, Windows Phone 8 app development, SAP Smartforms and ABAP Programming, Windows 7, Visual Studio and MS Office software
ASP.NET, VB.NET, Microsoft .NET Framework, Microsoft Visual Studio, Windows Forms, Controls and more Tutorials and Articles for Programmers

Building Mobile Web Applications with .NET Mobile Web SDK and ASP.NET


Mobile Web Applications ile ilgili başlangıç seviyesinde güzel bir yazı.
Temel alınan yapıları özetlemesi açısından da güzel. Ayrıca basit bir örnek ve kaynaklara linkler de bulabileceksiniz.
İlgili yazıya Building Mobile Web Applications with .NET Mobile Web SDK and ASP.NET linkinden ulaşabilirsiniz.

Visual Studio


Copyright © 2004 - 2021 Eralper YILMAZ. All rights reserved.